REGULAMENTUL CAMPANIEI
“Oferta Lunii”

1.Organizatorul campaniei

Campania “Oferta Lunii” este organizată de S.C Salamandra Toys SRL, cu sediul social in Iasi, Str. Sos. Pacurari, nr.151A, RO38520876,J22/3488/2017, denumită în continuare Organizator.

2.Durata si aria de desfăşurare a campaniei

Campania se desfăşoară în perioada 01 – 30 aprilie 2024, pe site-ul www.salamandrakids.ro, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi participanţii. Participanţii online înţeleg si acceptă ca utilizarea site-ului poate fi facută numai cu respectarea Termenilor si condiţiilor si informându-se cu privire la Politica de confidenţialitate.

3.Produsele participante în campanie

Produsele participante în campanie sunt toate produsele cu semnalizare -25% comercializate si aflate in stoc pe site-ul www.salamandrakids.ro

4.Dreptul la participare

Campania se adreseaza fiecărui client care achizitioneaza produse de pe site ul www.salamandrakids.ro, persoane fizice cu vârsta peste 18 ani, şi/sau persoane juridice, cu domiciliul/sediul social in România.

Prin participarea în campania “Oferta Lunii”, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

5.Mecanismul campaniei

Pentru a participa la campanie, clienţii trebuie sa efectueze o achiziţie, de pe site-ul www.salamandrakids.ro,

Toţi clienţii Salamandra Toys care achiziţionează produse semnalizate în perioada campaniei, vor beneficia de reducere de -25% la toate produsele semnalizate, in limita stocului disponibil. Reducerile vor fi marcate corespunzător prin afişarea preţurilor reduse. Numărul de produse ce pot fi achiziţionate va fi limitat de stocul disponibil. Preturile afisate la produse in Campania “Oferta Lunii” reprezinta cel mai mic pret din ultimele 30 de zile.

Transportul este de 19,99 lei indiferent de valoarea comenzii.

6. Date cu caracter personal

În conformitate cu dispoziţiile legilor in vigoare pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, tuturor participanţilor în campanie le sunt garantate drepturile, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, ştergere, restricţionare, portabilitate a datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata si dreptul de a se adresa justiţiei.

7. Contestaţii, sesizări, litigii

Contestaţiile sau sesizările cu privire la modul de desfăşurare a campaniei pot fi depuse în scris, de către participant, la sediul Organizatorului, transmise prin poşta sau email, utilizând datele din pagina de Contact. Organizatorul va formula un răspuns în scris la contestaţie/sesizare, urmând a fi detaliate concluziile Comisiei de Cercetare.

Eventualele neînţelegeri între Organizator si participanţii la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă. În caz contrar, parţile vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente, în conformitate cu prevederile legale.

8. Dispoziţii finale

Regulamentul campaniei este pus la dispoziţia tuturor persoanelor interesate,pe site-ul www.salamandrakids.ro. Prin participarea la campanie, clienţii îşi exprimă acordul cu privire la conţinutul Regulamentului campaniei.